Hei Nordmenn, Norgesvenner og de nordiske landenes venner!

Velkommen til hjemmesiden!

"Norsk Roklub i Berlin e. V."

Sidene gir informasjon om vår roklubb og muligheten til rask kontakt.

Roklubben nå også på facebook!

- Stand: 14.03.2018 -

NRB e.V. er ikke strafferettslig ansvarlig for sider og informasjon man kan nå frem til fra hjemmesiden.
Vi tar avstand fra alle strafferettslig relevante innhold på nettet.